Dr. Işıl Güney Tunalı (Bakırköy, 1969), 1988 yılında Sankt Georg Avusturya Kız Lisesi’nden, 1994 yılında Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde çok kısa bir dönem sürdürdüğü Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitimini bırakarak, 1995-1999 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim  Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamış,  Şubat 2000’de, Prof. Dr. Derin KÖSEBAY ve  Prof. Dr. T. Tugan BEŞE danışmanlığında yürüttüğü “Endometrium Malignitelerinde Renkli ve Pulse Doppler Ultrasonografi ve Angiogenezin Yeri„ başlıklı tezi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur.

Çeşitli özel hastanelerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışmıştır.

2002 yılında kısa bir dönem İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’ nda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Willow’s Vakfı’ nın  Sağlık  Çalışanlarının Üreme Sağlığı Eğitici Eğitimi  ve Meslek İçi Hukuk ve  Hasta Haklarına Yönelik Eğitici Eğitimi projelerini koordine etmiştir.

Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış ve kaydını dondurmuş olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine 1999‘da  başlayarak 2003 yılında mezun olmuştur.

2004 yılında İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamlayarak ruhsatını almıştır.

2012 – 2014 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütü’nde Özel Hukuk Yükseklisans eğitimini tamamlamış, Eylül 2014’te, Prof. Dr. Yener ÜNVER ve Prof. Dr. Havva KARAGÖZ danışmanlığında yürüttüğü “Hekimlerin Gebeliklerin Sonlandırılmasından Kaynaklanan Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Sorumluluğu” başlıklı tezi ile mezun olarak llm unvanını almıştır.

2015-2019 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde  Özel Hukuk Doktora eğitimini tamamlamış, Haziran 2019’da Prof. Dr. M. İlhan ULUSAN danışmanlığında yürüttüğü “Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunma Yükümlülüğünün Sınırları” başlıklı tezi ile hukuk doktoru ünvanını almıştır.

2013-2017 yılları arasında Istanbul Adalet Komisyonu’nda genel tababet, kadın hastalıkları ve doğum ve tıbbi uygulama hataları alanında bilirkişi olarak görev yapmıştır.

Aralık 2004’ten Kasım 2017’ye kadar özel sağlık sektöründe Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışmaya devam etmiştir.

Mayıs 2016 – Kasım 2017 arasında Avrupa Meslek Yüksekokulu  İlk ve Acil Yardım Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Kasım 2017’den beri Kocaeli Sağlık ve Teknoloji  Üniversitesi Avrupa Meslek Yüksekokulu  İlk ve Acil Yardım Programı’nda Dr.Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Nisan 2009’da Tıp Hukuku Sertifikasını (Bahçeşehir Üniversitesi),  Haziran 2015’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Hekimliği Sertifikasını, Kasım 2014’te Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi- Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Davalarda Bilirkişi Eğitici Eğitimi Sertifikasını, Aralık 2013’te Alman Hukukuna Giriş ve Almanca Hukuk Terminolojisi Sertifikasını (Özyeğin Üniversitesi) almıştır. Ayrıca çeşitli bilimsel kurs, kongre ve sempozyum katılımları mevcuttur.

İstanbul Tabip Odası, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ve Hukukçu Hekimler Enstitüsü üyesidir.

ÖZGEÇMİŞ

Eğitim:

1.Adı Soyadı:             F. Işıl Güney Tunalı

2.Doğum Tarihi:        1969

3.Unvanı:                    Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu:  Tıpta Uzmanlık, Özel Hukuk Doktora

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

LisansCerrahpaşa Tıp Fakültesi (Tıp)İstanbul Üniversitesi

 

1994
Tıpta UzmanlıkCerrahpaşa Tıp Fakültesi (Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)İstanbul Üniversitesi

 

2000
LisansHukuk Fakültesi (Hukuk)İstanbul Üniversitesi2003

 

Y. LisansSosyal Bilimler Enstitüsü (Özel Hukuk)Özyeğin Üniversitesi2014
DoktoraLisansüstü Eğitim Enstitüsü (Özel Hukuk)İstanbul Kültür Üniversitesi2019
 1. Akademik Unvanlar:

        Yardımcı Doçentlik (Dr. Öğretim Üyeliği) Tarihi:  16.11.2017             

        Doçentlik Tarihi                                                

        Profesörlük Tarihi

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

         6.1. Yüksek Lisans Tezleri

         6.2. Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

         7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and   Humanities)

         7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

         7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

         7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Işıl Güney Tunalı, Hekimin Tıbbi Müdahalede Bulunma Yükümlülüğünün Sınırları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020.
 • Işıl Güney Tunalı, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Açısından Hekimlerin Gebeliklerin Sonlandırılmasından Kaynaklanan Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015. (Kitap)

         7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Tunalı, I G, Beşe, T, Calay, Z, Erel T, Demirkıran F, Demiryürek T, Arvas M, Kösebay D, Endometrium Kanserinde Mikrodamar Sayısının Prognostik Faktörler ile Olan İlişkisi, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 14: 15-19, 2000.
 • Beşe T, Tunalı I G, Demirkıran F, Calay Z, Aydınlı K, Arvas M, Demiryürek T, Şanioğlu C, Erkün E, Kösebay D: Endometriyum Malignitelerinde Yapılan Renkli Akım ve Pulse Doppler Ultrasonografi İncelemesi ile Tümör dokusundaki Mikrodamar Yoğunluğu Belirlenebilir mi? Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 4 : 3-11, 2001.

         7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Güney Tunalı, Işıl; Jinekolojide ve Obstetrikte Karşılaşılan Tıbbi Uygulama Hataları: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Açısından Konuya Yaklaşım, 30-38, II. Tıp Hukuku Günleri, Adli Jinekoloji ve Obstetrik, İstanbul 2012.
 • Güney Tunalı, Işıl; Kadın Doğum Uzmanlarının Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası Karşılaştığı Sorunlar, 67-82, Gebelik, Doğum ve Lohusalık Döneminde Karşılaşılan Adli Tıbbi Sorunlar, II.Tıp Hukuku Günleri, Adli Jinekoloji ve Obstetrik, İstanbul 2012.

         7.7.  Diğer yayınlar:

 • Güney Tunalı, Işıl; Hekimlerin Gebeliklerin Sonlandırılmasından Kaynaklanan Sorumluluğu, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı: 119, Temmuz 2016, 256-271.

        7.8. Atıf alınmış eserler:

 • ERTUĞRUL, Hüseyin, Türk Ceza Hukukunda Çocuk Düşürtme, Çocuk Düşürme ve Kısırlaştırma Suçları, Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Haziran 2016, Kırıkkale.
 • UYUMAZ, Alper / AVCI, Yasemin, Türk Hukukunda Gebeliğin Sonlandırılması, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Yıl: 2016, s: 579- 638.
 1. Projeler
 2. İdari Görevler
 3. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: İstanbul Tabip Odası, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Hukukçu Hekimler Enstitüsü
 4. Ödüller
 1. Verilen Dersler:
 • 2019-2020 Yaz Dönemi

Acil Hasta Bakımı- I

Acil Hasta Bakımı- II

Adli Tıp

 • 2019-2020 Bahar Yarıyılı:

Acil Hasta Bakımı- I

Adli Tıp

 • 2019-2020 Güz Yarıyılı:

Acil Sağlık Hizmetleri- II

Adli Tıp

 • 2018-2019 Yaz Dönemi

Fizyoloji

Tıbbi Terminoloji

Sağlık Hukuku

 • 2018-2019 Bahar Yarıyılı:

Acil Hasta Bakımı – I

 • 2018-2019 Güz Yarıyılı:

Fizyoloji

Sağlık Hukuku

Çocuk Hakları ve Hukuku

 • 2017-2018 Yaz Dönemi:

Sağlık Hukuku

 • 2017-2018 Bahar Yarıyılı:

Acil Hasta Bakımı- I

Sağlık Hukuku

 • 2017-2018 Güz Yarıyılı:

İlkyardım

Sağlık Hukuku

 • 2016-2017 Bahar Yarıyılı:

İlkyardım

Sağlık Hukuku

İlk ve Acil Yardım Mesleki Uygulama- II

 • 2016-2017 Güz Yarıyılı:

Acil Sağlık Hizmetleri – I

Acil Durumlarda İletişim Teknikleri

Sağlık Hukuku

İlk ve Acil Yardım Mesleki Uygulama- I

Dr. Işıl Güney Tunalı