Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında çalışan araştırmacılar olarak bu alanda oluşan bilgi birikiminin suç ve suçlularla olan mücadeleye sunduğu desteği görmek bizim en büyük motivasyon kaynağımızı oluşturmaktadır. Adli Tıp ve Adli Bilimler camiasına sunduğumuz bu kitabın hedef kitlesi alanda çalışan meslektaşlarımız olduğu kadar, bu alanda uygulayıcı olarak görev yapan başta hakim, savcı ve avukat olmak üzere adliye görevlileridir.

Adli Bilimlerde Adli Tıp ve Adli Genetik Uygulamaları Kitabı Yayınlandı

Adli Bilimlerde Adli Tıp ve Adli Genetik Uygulamaları Kitabı Yayınlandı

Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında her geçen gün gelişen teknoloji ve alana giren yeni tekniklerin öğrenilmesi ve uygulanması kadar bir diğer önemli konu, bu tekniklerden elde edilen bilginin mahkeme salonlarında anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesidir. Elinizdeki bu kitabın hem bu alanda akademik çalışma yapmak isteyen genç araştırmacılara bir kaynak hem de Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında bilgi sahibi olmak isteyen hukuk uygulayıcılarına bir rehber olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Adli tıp ve Adli Bilimler alanına yönelik kaleme alınmış bu kitapla, özellikle akademik alanda önemli bir karşılığı olan adli tıp ve adli bilimler alanındaki Türkçe literatürü bir seviye daha zenginleştirmenin onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Editörlüğünü Dr. Osman Celbiş ve Dr. Emel Hülya Yükseloğlu’nun üstlendiği “Adli Bilimlerde Adli Tıp ve Adli Genetik Uygulamaları” isimli bu çalışmada, adli bilimler alanında yetkin isimler tarafından 19 bölüm kaleme alınmış ve böylelikle okurun adli bilimler alanına ilişkin genel bir bakış açısı kazanması amaçlanmıştır. Her bir bölüm kendi içerisinde, ele alınan konu bakımından ayrıntılı bir inceleme ile kaleme alınmış, verilen tüm bilgiler ve aktarılmak istenen yaklaşımlar tablo ve şekiller yardımıyla okurla buluşturulmak istenmiştir. Adli Genetik ve Adli Tıp alanında, hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar açısından önemli konulara değinen ve bu konuları mümkün olduğunca sistematik bir biçimde ifade etmeye çalışan bu çalışmamızın Adli Bilimler camiasına hayırlı olmasını dileriz.

BÖLÜMLER

Bölüm 1 – Genetik Kimliklendirmenin Tarihçesi

Bölüm 2 – X ve Y Kromozomları Polimorfizmi

Bölüm 3 – Mitokondriyal DNA’nın Bilim Alanındaki Yeri ve Önemi

Bölüm 4 – Epigenetik ve Bağımlılık Genetiği

Bölüm 5 – Adli Genetikte Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 6 – Terör Olaylarında Parmak İzinden DNA Temelli Kimliklendirme

Bölüm 7 – Yeni Nesil Adli Genetik Analizler, Fenotipleme ve Biyocoğrafik Soy Markırları

Bölüm 8 – Adli Genetik ve Antik DNA: Geçmişten Günümüze Genetik Kimliklendirme

Bölüm 9 – Adli Genetik Verilerin Değerlendirilmesinde Kullanılan İstatistiki Yöntemler

Bölüm 10 – Adli Genetik Laboratuvarında ISO 17025:2017 Standardı ve Raporlama

Bölüm 11 – Adli Genetikte Nanoteknoloji Uygulamaları

Bölüm 12 – Ölüm, Ölü Muayenesi ve Kimliklendirme

Bölüm 13 – Olay Yeri Yönetimi

Bölüm 14 – Otopsi İşleminde Örnek Alma Uygulamaları

Bölüm 15 – Yenidoğanlarda Otopsi Uygulamaları

Bölüm 16 – Travmatik Yaralanmalarda Raporlama ve Yara Yaşı Açısından Değerlendirme

Bölüm 17 – Ateşli Silah Yaralanmalarında Raporlama ve Atış Mesafesi Tayini

Bölüm 18 – Cinsel Saldırı Mağdurlarında Muayene

Bölüm 19 – Zehirlenmelere Medikolegal Yaklaşım ve Toksikolojik Uygulamalar