Adli Bilimler

Covid-19 ve Tedaviyi Reddetme Kararı

*Bu yazı, Fikir Liderleri Dergisi’nin Nisan 2021 sayısında yayınlanmıştır. Bir hastayı tedavi edebilmenin ön şartı olan “Bilgilendirilmiş Olur” yasal mevzuatı, temel olarak hastanın bir tedaviyi kabul etmeme hakkını da korumak […]

Adli Mimarlık

Adli Mimar kimdir? Adli mimar, mahkemelerde teknik incelemeler ve raporlar sunan bilirkişiyi ifade eder. Mekâna ilişkin herhangi bir dava esnasında, şikâyetler, zararlar, bedensel yaralanmalar, mali kayıplar için adli mimarın araştırma […]

Adli Psikoloji ve Suç Psikolojisine Giriş Kitabı Türkçe Olarak Yayınlandı

İngiliz Psikolog Dennis Howitt’in Adli Psikoloji ve Suç Psikolojisine Giriş kitabının 6. baskısı Dr. Öğr. Üyesi Didem Yücel Elitez ve Dr. Fulya Giray Sözen editörlüğünde, çok kıymetli hocalarımız ve alanında […]

Malpraktis İddialarında Adli Otopsinin Önemi

Medikal Akademi tarafından düzenlenen Tıp Hukuku Söyleşileri kapsamında 12 Mart 2021, Cuma, 20:00-21:00 tarihinde “Malpraktis İddialarında Adli Otopsi’nin Önemi” konulu yayında, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanı Doç. Dr. […]

Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler Kitabı

Adli tıp, adli bilimler, hukuk, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, kriminoloji, antropoloji, öğretmenlik, medya, polis ve jandarma gibi güvenlik birimlerini de içeren toplumun çok geniş bir alanında birlikte çalışmaya ve […]

Adli Bilimlerde Adli Tıp ve Adli Genetik Uygulamaları Kitabı Yayınlandı

Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında çalışan araştırmacılar olarak bu alanda oluşan bilgi birikiminin suç ve suçlularla olan mücadeleye sunduğu desteği görmek bizim en büyük motivasyon kaynağımızı oluşturmaktadır. Adli Tıp […]

Bilirkişi Raporu ve Uzman Görüşü

Bilirkişi raporunda, dosyada mevcut bilirkişi raporlarının ve uzman mütalaalarının incelenip incelenmeyeceği, bu eksikliğin sonuçları gibi hususlar uygulamada sıkça sorun olmaktadır. Bu yazıda bilirkişi raporu ve uzman görüşü ile ilgili bu […]

Adli Otopsi Sorunları ve Çözüm Önerileri

17. Adli Bilimler Kongresi’nin Adli Otopsi Uygulamaları: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Beklentiler başlıklı panelinde mevcut durum ve çözüm önerileri tartışıldı. Oturum başkanlarından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi […]

İnsan Hakları ve Adli Tıp

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. 17. Adli Bilimler Kongresi’nin ardından notlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. 2. günün önemli sunumlarından biri “ Humanitarian Forensics”-“İnsancıl Adli Tıp Uygulamaları” idi.  “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu”, “İnsancıl […]

Adli Bilimlere Farklı Bakışlar

Adli Bilimler Kongresi’nin dikkat çeken bir diğer paneli ise “Adli Bilimlere Farklı Bakışlar: Şiddet, Dilbilim ve Sanat” idi. Dr. Burcu İlhan Kahraman, Dilbilimsel Otopsi başlıklı konuşmasında Dilbilimsel Otopsi başlığı altında […]

Mürekkep Yaşı Tayini

Belge sahteciliği en sık karşılaşılan suç türlerindendir. Bu suç türünün aydınlatılmasında yargı sistemi bilirkişilerin uzmanlıklarına ihtiyaç duymaktadır. Mahkemeler sıkça grafoloji uzmanı /adli belge inceleme uzmanı tayin ederek inceleme yaptırmaktadır. Daha […]

Covid-19 Pandemisinde Ölüm Sayıları Tartışması

Covid-19 ölüm sayıları nerede ise pandeminin başından bu yana Sağlık Bakanlığı  ile muhalefet partilerinin ve diğer sağlık otoritelerinin tartışma konusu. Son günlerde tartışma görülmemiş sayıdaki bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlere kitlendi. […]

Bilirkişilikte Hatalar ve Bilişsel Önyargı

Adli Bilimler Kongresi’nin 5. Panelinde, Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz’ın moderatörlüğünde; “Bilirkişilikte Hatalar ve Bilişsel Önyargı” konusu ele alındı. Panelin ilk konuşmacısı Dr. Zehra Demiroğlu Uyanıker’in Adli Tıp Uygulamalarında Hatalı Değerlendirmeler […]

Medyada Kadın Cinayetleri

İstanbul Aydın Üniversitesi Haber Ajansı (İAHA)’ndan Gülcan Çelikkıran ve Enes Yazıcı tarafından Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu ve Av. Zeynep Mahmutoğlu ile yapılan Kadına yönelik […]

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Kadına Yönelik Şiddete Karşı  Mücadele Günü kapsamında bugün sizlere halihazırda devam eden Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında izleyebileceğiniz iki film önereceğiz. “62-84 Anlaşılmadı Merkez” Türkiye’deki kadına yönelik şiddete […]

Suça Sürüklenen Çocukların Ceza Sorumluluğunun Belirlenmesi ve Raporlanması

Adli Bilimler Kongresi’nden notlarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Prof. Dr. Ümit Biçer ve  Prof. Dr. Gürcan Altun moderatörlüğünde yapılan 3. panelinin konusu Suça Sürüklenen Çocuklarda Adli Tıbbi Değerlendirme idi. Kocaeli […]

Cinsel Şiddet Olgularının Yönetimi Panelinden Notlar

Yorulmaz Medikolegal olarak kongreyi geniş bir ekiple takip etmeye çalıştık. Çok fazla oturum baş döndürücü bir süratle geçti. Kongreden eve getirdiklerimizi sizinle web sayfamızda paylaşırsak kalıcı olacağı gibi, kaçıranlara da […]

Adli Bilimler Kongresi 4.Gün

Ulusal Adli Bilimler Kongresi’nin son günündeyiz. Dolu dolu geçen üç günün ardından bugün organ bağışı ve otopsi konusu tartışılacak. Ayrıca ATUD Yeterlilik Kurulu değerlendirme toplantısı yapılacak. Gün sonunda bir sonraki […]

Adli Bilimler Kongresi 3.Gün

17. Adli Bilimler Kongresi’nin ikinci gününü geride bıraktık. Üçüncü gününde; adli otopsi, adli bilimler ve sanat ilişkisi ele alınacak ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde adli tıp uzmanı olmaya yönelik deneyim paylaşımları […]

Adli Bilimler Kongresi 2. Gün

Dün başlayan kongremizin heyecanı bugün de daha kapsamlı olarak sürecek. Dün güzel açılış konuşmalarının ardından Koç Üniversitesinden Dr. Önder Ergönül Covid-19 ile ilgili bilgilerimizi güncelledi. Adli Tıp ile Klinik birimlerin […]

17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi

Kongre bu gün resmi olarak başladı. Adli Bilimler alanında oldukça dikkat çekici konular mevcut olup merakla takibe aldık. Aşağıda izlemek istediğiniz konuların programını bulabilirsiniz. Danışmanlarımızdan Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz’ın […]

Oy Kullanma ve Mental Kapasite

ABD’de 65 yaş üzeri nüfus ve bu nüfusta Alzheimer, Demans saptanma sıklığı, bu popülasyonun seçimlerde oy kullanma oranı ile ilgili sorunlar her seçim döneminin ciddi bir tartışma konusudur. Demans ve […]

Adli Ebelik Nedir?

Ülkemizde hukuki olarak görev tanımı yapılmış adli ebeler bulunmamaktadır. Ebeler kadın ve çocuğa tıbbi bakım, takip ve destek hizmeti verirken mesleki sorumlulukları ve etik ilkeler doğrultusunda ebelik mesleğinin gerekliliğini uygulamaktadır. […]

Uyutucu Uyarıcı Analizleri ve Medikolegal Sorunlar

Suistimale açık  madde testleri, birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kişilerin esrar, eroin, kokain ve benzeri herhangi bir uyutucu ya da uyarıcı madde alıp almadıkları belirlenmeye çalışılmaktadır. Sıkça kokain testi nasıl […]

Sigorta ve Adli Tıp Adli Bilimler İlişkisi

Özet: Sigorta konusu başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok kesimi farklı nedenlerle mutsuz edebiliyor. Buna rağmen kimsenin sigortanın olmadığı bir hayatı sürdürülebilir kabul etmesi mümkün değil. Eleştiriler daha iyi daha […]

Ötanazi

Hollanda’nın, ölümcül hastalığa sahip 1-12 yaş arasındaki çocuklar için ötanazi izni vermeyi planladığı bilgisi oldukça dikkat çekti. Hollanda’da 1984 yılından beri mahkemelerin yaklaşımı ötanazi eylemlerinin cezalandırılmaması gerektiği yönünde olmuş, 1994 […]

Prematüre Retinopatisine (ROP) Medikolegal Yaklaşım

Prematüre Retinopatisi (ROP) prematüre (erken doğan) ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde görülen bir retina hastalığıdır. Amerika’da her 1 milyon canlı doğumun yaklaşık 300’ünün en azından bir gözü ROP nedeni ile […]

Perinatolojide Adli Tıbbi Sorunlar

Özet: 11. Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Kongresi’nin ardından aklımızda kalanları yazmak istedim. Zira COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelediğimiz keyif aldığımız birçok şeyden biri olan “kongrelerin bilimsel şölen” havasını kısmen de olsa […]

Hiçbir Sağlık Mensubu Zarar Görmedi

Elbette bu yazının başlığı yukarıdaki değil. Başlıkta sözü edilen, fiziksel yaralanma olmadığında zarar görmediğimizin düşünülmesi ya da aslında zarar derken sadece fiziksel zararın belirtilmeye çalışılması; bazen biz hekimler tarafından da […]

COVID -19 Otopsi Bulguları

Ölüler yaşayanları eğitir (mortui vivos docent). Her otopsi salonunun duvarında ilk görülen temadır. Altı ay bitti salgın başlayalı hala çok az şey biliyoruz. Belki kaybettiklerimizden öğrenecek şeyler olabilir. Sizinle en […]

Suç Sonucu Oluşan Gebeliklerin Sonlandırılması

Suç sonucu oluşan ve devamı istenmeyen gebeliklerin, 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’un isteğe bağlı sonlandırmalara izin verdiği on haftalık süre içersinde fark edilmemesi ve/veya çeşitli nedenlerle bu süre içersinde […]

Türkiye’de Gebeliğin Sonlandırılması ve Yaşanan Sorunlar

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2017/31619 başvuru numaralı, 23.7.2020 tarihli kararında başvurusunda mağdur olunan bir suç sonucu oluşan gebeliğin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılması nedeniyle kişinin maddî ve manevî varlığının korunması hakkının […]

Kadavradan Organ Nakli

Organ nakli, canlıdan canlıya ve kadavradan canlıya yapılan bir operasyondur. Ülkemizde canlıdan canlıya organ nakli oldukça sık yapılmaktadır. Böbrek, karaciğer gibi organlar için canlıdan canlıya organ nakli mümkün iken kalp […]

Ölüm Kavramı Beyin Ölümü ve Organ Nakli

Ölüm, yaşamın sona ermesi anlamına gelmektedir. Ölüm kavramına bilimsel açıdan bakıldığında, ölümün bir anda oluşmadığı, elektriklerin kesilmesi gibi canlılığın bir anda son bulmadığı, aksine ölümü bir süreç olduğu görülmektedir. Nitekim, […]

Adli Belge İnceleme Nedir

Belge Nedir? Belge; hukuki geçerliliğe sahip olup bir gerçeğe veya olguya tanıklık eden yazı, mektup, not, fotoğraf, resim, para, film, sembol, şekil vb. gibi dokümanlar ile yine bir kimsenin niteliğini, […]

Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında Arabuluculuk

Arabuluculuk, bir süredir ülke gündeminde idi. Son yasal düzenleme ile tıbbi uygulama hatası iddialarının çözümünde de popüler bir araç oldu. Bu nedenle bir dizi bilgi yazısı ile arabulucuları ve bu […]

Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele

Haziran 2020’de 27 kadın öldürüldü, 23 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayda geçti. Bu veriler, her ay düzenli olarak veri paylaşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun geçen ayki raporuna ait. Temmuz […]

Kadavra Bağışı

17.07.2020 tarihinde vefat eden Türkiye’nin önemli sanatçılarından Huysuz Virjin olarak tanıdığımız Seyfi Dursunoğlu, yıllar önce verdiği bir röportajda, öldükten sonra vücudunu bilim için kadavra olarak bağışladığını belirtmişti. Vefatının öğrenilmesiyle sevenlerinin [...]

Parmak İzi

Okuldaki Sıradan Alınan Parmak İzi Olay Yerindeki (Cinayet İşlenen) Bir Bar Taburesine Aktarılabilir mi? Parmak izi okul sırasından tabureye nakledilebilir. Ancak belirli şartların oluşması gerekir. Öncelikle nakledilecek her iki zemin […]

Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü

15 Haziran Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü 15 Haziran, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2006 yılında aldığı karar ile Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü olarak belirlenmiştir. Adli Bilimler fiziksel, cinsel ve […]

Acaba Çocuğun Biyolojik Babası Ben Miyim ? Çocuk Benden Mi ?

DNA Analizi Nedir? Ne İşe Yarar?  DNA analizleri, akrabalık ilişkisinin saptanması, miras davaları, eşlerin birbirini aldattığı ve çocuğun babasının sorgulandığı durumlarda,  cinsel saldırı,  cinayet, hırsızlık gibi kriminal olaylarda şüphe duyulan […]

CMK’da Mağdur ile Şikayetçinin Dinlenmesi – Değişiklikler

Kamuoyunda 1. Yargı paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair 7188 sayılı kanun 24/10/2019 gün ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunun 22. maddesi […]

Anayasa Mahkemesi Kararı Bilgilendirilmeme İddiasi

Resmi Gazete’de 25.07.2019 tarihinde yayımlanan karara göre, rahim sarkması şikayetiyle 2004 yılında bir üniversite hastanesine başvuran hasta ameliyat edilmiş, şikayetinin devam etmesi sebebiyle 2005 yılında bir eğitim ve araştırma hastanesinde […]

15 Yaş Altı Çocuklarda Adli Muayene

Adli Muayene ve Adli Raporlar Hekimler mesleki uygulamaları içinde çeşitli tipte raporlar hazırlarlar. Bunlar arasında en sık hazırlanan sağlık ve hastalık raporlarıdır. Sağlık raporları tek hekim ya da kurul raporu […]

Open chat