1. Ulusal Adli Bilimler Kongresi’nin son günündeyiz. Dolu dolu geçen üç günün ardından bugün organ bağışı ve otopsi konusu tartışılacak. Ayrıca ATUD Yeterlilik Kurulu değerlendirme toplantısı yapılacak. Gün sonunda bir sonraki Adli Bilimler Kongresi için öneriler sunulacak.

15 KASIM 2020, PAZAR

09:00-10:00 KONFERANS 3

Moderatör: Dr. Oğuzhan Ekizoğlu

Dr. Kate Spradley – Invisible Graves: Migration, Lost Identity, and Humanitarian Forensic Action in South Texas

10:00-11:00 PANEL 13 – Adli Tıp Uzmanları Derneği Yeterlik Kurulu (ATUYEK) Sunumları

Oturum Başkanları: Dr. Kemalettin Acar, Dr. Ekin Özgür Aktaş

10:00–10:15 Dr. Ümit Ünüvar, Dr. Kemallettin Acar- Adli Tıp ULUSAL ÇEP

10:15–10:30 Dr. Nadir Arıcan – Yeterlik Sınavları (BOARD)

10:30–10:45 Dr. Bora Büken – Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu

10:45–11:00 Tartışma

11:00-11:10 ARA

11:10-12:10 PANEL 14 – Organ Transplantasyonu ve Adli Otopsi

Oturum Başkanları: Dr. Nadir Arıcan, Dr. M. Ali Malkoç

11:10–11:25 Dr. Gültekin Hoş – Türkiye’de Organ Bağışı Meseleleri ve Adli Olgu Olan Donörlere Yaklaşım

11:25–11:40 Dr. Gürkan Sert – Adli Olgularda Organ Transplantasyonuna Hukuksal Yaklaşım

11:40–11:55 Dr. Ceyhun Küçük – Organ Nakli Donörlerinde Otopsi Verileri

11:55–12:10 Tartışma

12:10-12:20 ARA

12:20-13:00 KAPANIŞ OTURUMU – Kongrenin Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası ve 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi 2021 Hakkında Öneriler

Oturum Başkanları: Dr. Akça Toprak Ergönen, Dr. Çağlar Özdemir Kongre Katılımcıları