Dün başlayan kongremizin heyecanı bugün de daha kapsamlı olarak sürecek. Dün güzel açılış konuşmalarının ardından Koç Üniversitesinden Dr. Önder Ergönül Covid-19 ile ilgili bilgilerimizi güncelledi. Adli Tıp ile Klinik birimlerin iş birliğinin önemini bir soru üzerine açıklayıp Koç Hastanesindeki uygulamaları örnek verdi. Aşağıda farklı oturumların bölüm başlıklarını daha bilinçli seçim yapılmasına olanak tanıyacak şekilde paylaştık. Ayrıca hukukçular gibi bir çok profesyonelin dosyalarındaki çözümü teknik bilgi gerektiren konularda nasıl ve kimlerden yardım alabileceğini bilmesi açısından destek olabileceğimizi düşündük.

13 KASIM 2020, CUMA PROGRAMI

  1. SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU

09:00-09:20 Tartışma 4 (S30-S39) Oturum Başkanları: Dr. Kamil Hakan Doğan, Dr. Engin Eker

S30 Ben Nereliyim Dedi Böcek!
Abdullah Zübeyir Ceylan, Ali Açıkgöz, Meriém Taleb, Halide Nihal Açıkgöz

S31 Gudjonsson Yönlendirilebilirlik Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
Ezgi Ildırım, Neylan Ziyalar

S32 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimlerin Sosyal Medyaya Yansıyan Adli Tıp Hizmetleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri
Abdullah Avşar

S33 50 Yaşından Sonra İlk Suç Davranışı: Frontotemporal Demanslar
Celal Şalçini

S34 Gudjonsson Yönlendirilebilirlik Ölçeği 2’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
Ezgi Ildırım Özcan, Neylan Ziyalar

S35 Adölesan (Genç) Yaşta Ası Vakalarına Adli Tıbbı Yaklaşım
Mustafa Çeltek, Arif Garbioğlu

S36 Kahramanmaraş İlinde Madde Kullanımına Bağlı Ölümlerin Araştırılması
Tuba Akkuş Çetinkaya

S37 Adli Olgularda Cerrahi Girişim Sonrası Ölüm Olaylarında İlliyet Bağının İrdelenmesi
Kaan Cem Özcan, Özlem Erel

S38 Fatih Sultan Mehmed Zehirlendi Mi? 15. Yüzyıl Zehirleri Işığında Sultanın Ölümüne Yeniden Bakış
Zeynep Tırmıkçıoğlu

S39 Ceza İnfaz Tehiri Kapsamında Başvurulan Olguların Değerlendirilmesi
Turgay Börk

13 Kasım 2020 Iı. Sözel Bildiri Oturumu Tartışma 5 / 09:20-09:40 Oturum Başkanları: Dr. Beytullah Karadayı, Dr. Özge Ünlütürk

S40 Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığının Kırılgan Narsisizm ve Sanal Ortam Yalnızlık Düzeyi ile İlişkisinin İncelenmesi
Büşra Zeynep Rıhtım, Derya Deniz

S41 Çocuğa Yönelik İstismar Kapsamındaki Suçlardan Hüküm Giymiş Kişilerde Ödüle/Cezaya Duyarlılığın, Yürütücü İşlevlerin ve Sosyal Beyin İşlevlerinin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
Seda Bayraktar, Evrim Gülbetekin, Fırat Uzun, Fatma Mahperi Uluyol, Yılmaz Koca, İsmail Hakkı Ergun

S42 Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanan Bireylerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ile Suç – Ceza İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Kerem Sehlikoğlu, Ömer Lütfi Özkan, Şeyma Sehlikoğlu, Oğuzhan Bekir Eğilmez, Hüseyin Kafadar

S43 Adli Tıp Kurumunda Rapor Düzenlenen Kadın Cinayeti Faillerinin Adli Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi
Ömür Şanyüz, Alaaddin Duran

S44 Şizofrenide Suç Davranışının Çocukluk Çağı Travmaları ve Zihin Kuramı ile İlişkisi
Şahabettin Çetin, Nazlı Kapubağlı Çetin, Gülfizar Sözeri Varma

S45 Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Bağlamında Suç Korkusu
Nurcan Hamzaoğlu, Burcu Türk, Aslı Yayak, Gülçin Şenyuva

S46 Dış Kulağın Morfolojik Çeşitliliği; Popülasyon Ön Çalışması
Nurdan Sezgin, Gökhan Ersoy

S47 Ergenlerde Dijital Oyunların Adli Tıbbi Boyutunun İncelenmesi
Ertuğrul Gök

S48 Makine Öğrenmesi ile Adli Dilbilimsel Olgular İçin Türkçe Yazar Tanıma
Burcu İlkay Karaman, Feriştah Dalkılıç, Emine Eda Çam Eker

S49 Dijital verilerin Adli Soruşturmalarda Delil Olarak Kullanılması
Berfin Kılıman

Tartışma 6 / 09:40-10:00 Oturum Başkanları: Dr. H. Nihal Açıkgöz, Dr. Nurdan Sezgin

S50 Adli Bilimler Pratiğinde Multidisipliner Yaklaşım
Özge Ünlütürk, Yasemin Yüksel Çavuşoğlu, Bestami Çolak, Murat Nihat Arslan, Ayşe Kendirci, Bengi Çınar Kul

S51 Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Tekniği ile İmzalarda Fulaj Ölçümü ve Aidiyet Tespitinde Kullanılabilirliği
Dilara Öner, Derya Dışpınar, Gürsel Çetin

S52 Dna Fenotipleme İçin Hırisplex ve Hırisplex-S Sistemleri ile Adli ve Antropolojik Örnekler Üzerindeki Çalışmalar
Dilara Öner, Aybars Deniz Sönmez, Şükriye Karadayı, Beytullah Karadayı, Gürsel Çetin

S53 Kemik Yaşı Tayini İçin Başvuran Cinsel İstismar Orijinli Vakaların Değerlendirilmesi: 4 Yıllık Retrospektif Bir Çalışma
Yusuf Atan, veysal Daş, Zekeriya Tataroğlu, Aysun Baransel Isır

S54 Adli Tıp Anabilim Dalımıza 2019-2020 Yılları Arasında Yaş Tahmini İçin Başvuran Mülteci Olgularının Değerlendirilmesi
Sıla Aslan Demir, Toygün Anıl Özesen, Kenan Kaya, Necmi Çekin

S55 İskeletlerin Karışmış Olduğu Vakalarda Adli Arkeolojik ve Adli Antropolojik Çalışmaların Önemi
Sinem Hoşsöz, Deniz Kahraman

S56 Olay Yeri İncelemesinin Artan Önemi: Delilden Suç Önleme Politikalarına
Murat Özger, Emrah Özdemir

S57 Menstrüel / Periferik Kan Ayrımında Kullanılan İmmünokromatografik D-Dimer Testinin Spesifikliğinin Postmortem Kan Örnekleri Üzerinde Araştırılması
Ömer Faruk Gevşemezoğlu, Beytullah Karadayı, Gürsel Çetin

S58 Yaş Tayininde Dna Metilasyon Belirteçlerinin Kullanımı
Sümeyye Zülal Şimşek, Özlem Bülbül, Gönül Filoğlu Tüfek

S59 İnsan Diş Pulpasında Görülen Postmortem Histolojik Değişikliklerin Postmortem İntervalin Tespiti Açısından Değerlendirilmesi
Tuba Şahinoğlu Güneş, Bülent Eren, Selçuk Çetin, Elif Akçay

10:00-10:10 ARA

Bu bölümde konferansları ve panelleri görmektesiniz. Birçok yabancı konuğun katıldığı ilginç tartışmalar kaçırılmaması gereken fırsatlar yaratacak.

10:10-11:10 KONFERANS 1*

Moderatör: Dr. Oğuzhan Ekizoğlu

Dr. Elena Kranioti – Computed Tomography in Forensic Investigations of Homicides and Attempted Homicides

11:10-11:20 AR

11:20-12:20 KONFERANS 2*

Moderatör: Dr. İ. Özgür Can

Dr. Jozef Sidlo – Forensics in European Post Soviet Countries / An Example of the New Concepts of Forensics in Slovakia – The Mafia Crimes in Slovakia / The Change of the Last 30 Years

12:20-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:50 PANEL 4* – Humanitarian Forensics

Oturum Başkanları: Dr. Mete Gülmen, Dr. Şebnem Korur Fincancı

13:30–13:50 Dr. D. Nuno Vieira – United Nations & International Committee of Red Cross in Humanitarian Forensics

13:50–14:10 Dr. Denis Cusack – European Council of Legal Medicine in the Role of Humanitarian Forensics (Standardisation / Quality Assurance & Accreditation)

14:10–14:30 Dr. Dina Shokry – Humanitarian Conflicts in Arab Countries and The Arab Union of Forensic Medicine

14:30–14:50 Tartışma

14:50-15:00 ARA

Saat üçte danışmanlarımızın da katılacağı çok önemli bir panelde Bilişsel Önyargıların bilirkişi kanaatlerine olan etkileri tartışılacak.

15:00-16:00 PANEL 5 – Bilirkişilikte Hatalar ve Bilişsel Önyargı

Oturum Başkanı: Dr. Coşkun Yorulmaz

15:00–15:15 Dr. Zehra Demiroğlu Uyanıker – Adli Tıp Uygulamalarında Hatalı Değerlendirmeler: Geçmişten Günümüze

15:15–15:30 Psikolog Dilek Çelik – Bilişsel Önyargı Nedir?

15:30–15:45 Dr. Coşkun Yorulmaz – Bilirkişilikte Önyargı

15:45–16:00 Tartışma

16:00-16:10 ARA

16:10-17:10 PANEL 6 – Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) Çalışma Gruplarının Sunumları

Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Hilal, Dr. Kağan Gürpınar

16:10–16:25 Dr. Zuhal Uzunyayla – TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

16:25–16:40 Dr. Meltem Günbeği – ASİSTAN ÇALIŞMA GRUBU

16:40–16:55 Dr. Aysun Balseven Odabaşı – MALULİYET ÇALIŞMA GRUBU

16:55–17:10 Tartışma

17:10-17:20 Ara

Günün son sözel bildirimi oturumunda oldukça kapsamlı sayıda önemli konuda bilgileri güncelleme fırsatı yaşanacak

III. Sözel Bildiri Oturumu – 7/8/9

17:20-17:40 Tartışma 7 (S60-S69) Oturum Başkanları: Dr. Celal Bütün, Dr. Gökmen Karabağ

S60 Türkiye’de Erken Evlilik Şeklinde Gerçekleşen Çocuk Cinsel İstismarı; İstanbul Örneği
Fatih Katrancı, Zehra Arslan Çevik, Nergis Cantürk, Zehra Zerrin Erkol

S61 Çocuk İzlem Merkezleri: Edirne Örneği
Çağdaş Meriç, Hasan Cem Aykutlu, Mustafa Önder Polat, Gürcan Altun

S62 2018-2019 Yılları Arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalımıza Cinsel İstismar İddiası ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Sıla Aslan Demir, Kenan Kaya, Mete Korkut Gülmen

S63 İnternet Bağımlılığı ve Siber Mağduriyetin Çocuk Cinsel İstismar ile İlişkisi
Emre Yuluğ, Halis Dokgöz, Asena Ayça Özdemir, Fevziye Toros

S64 Ensest Olguların Çok Yönlü Karşılaştırmalı Meta Analizi
Fatmagül Aslan, Işıl Pakiş

S65 Çocukların Cinsel İstismarında Mağdurların Demografik Özelliklerinin Suç Eylemi ile İlişkisi
Ayhan Erbay

S66 Doğum Sonrası İstenmeyen Bebeklerin ve Annelerinin Adli Tıbbi Değerlendirilmesi
Hüseyin Üstün, Mehmet Yekta Öncel, Melike Kefeli, Emin Biçen, Melek Akar, Defne Engür

S67 Erken Yaşta Evlilik İçin Yönlendirilen Kız Çocuklarının Sosyodemografik Özellikleri ve Psikopatolojik Açıdan İncelenmesi
Ayla Uzun Çiçek

S68 Adölesan Gebeliklerde Genital Muayene Gerekli Mi? Olgu Sunumları
Uğur Çom

S69 Sünnet Sonrası Penektomi Olgu Sunumu
Mehmet Ali Malkoç, Mehmet Özbay

17:40-18:10 Tartışma 8 (S70-S79) Oturum Başkanları: Dr. Abdürrahim Türkoğlu, Dr. Berna Aydın

S70 1999-2019 Yılları Arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Adli Makamlar Tarafından İç Beden (Genital) Muayenesi İçin Gönderilen Olguların Değerlendirilmesi
Yaşar Mustafa Karagöz, Hüseyin Uğur Bakan, Okan Kılınç, Ayşegül Altınsoy

S71 Cinsel Saldırı Olgularında Örnek Alım Zamanının DNA Profilleme Başarısına Etkisi
Hüsniye Canan, Ayşe Serin

S72 vesayet Altında İhmal, Cinsel İstismar: Olgu Sunumu
Zarif Asucan Şenbaş, Rasime Turan, Aybike Avgören Kapoğlu, Hidayet Çelikkol, Nadir Arıcan

S73 Yanık Travmalı Olguların Medikolegal Değerlendirilmesi
Halil İlhan Aydoğdu, Erdal Özer

S74 Neonatal Yoksunluk Sendromu: Üçüncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Tedavi Yönetimi ve Sosyal-Hukuki Yönüyle Taburculuk Süreci
Hakan Ongun, Sare Elif Özyazıcı Özkan

S75 Uyuşturucu Madde Kullanımı Nedeniyle Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimine Konsülte Edilen Gebe Olguların Teratojenite Risk Raporlarının Değerlendirilmesi
Zeynep Tırmıkçıoğlu

S76 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Partner Şiddeti Nedeniyle Başvuran  Olguların Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Ahsen Kaya, Hatice Sezin Yılmazer, Burcu Özçalışkan, Ekin Özgür Aktaş

S77 2019 Yılı İçerisinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalımıza Başvuran Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet Olgularının Değerlendirilmesi
Tuğçe Koca, Kenan Kaya, Ahmet Hilal

S78 Aile İçi Şiddet Olgularında Travma Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma
Hacer Yaşar Teke, İlde Şevval Kahramanoğlu, Fatmagül Aslan

S79 Mağduriyetten Mahkumiyete: Kronik Aile İçi Şiddet Olgusu
Elif Demet Karanfil, Eda Kürkçü Erdem, Mert Onur Özdemir, Akça Toprak Ergönen

18:10-18:30 Tartışma 9 (S80-S89) Oturum Başkanları: Dr. Volkan Zeybek, Dr. Özlem Ersoy

S80 Hekime Yönelik Şiddetin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Seçimindeki Etkisi
Muhammed Alp Özdemir, Gökmen Karabağ

S81 Şiddet Her Yerde: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet
Mustafa Doğan, Nusret Ayaz

S82 Ceza Hukukunda, Fahiş Bir Uygulama Hatası: Boğaz Sıkma Eyleminin, Kasten Yaralama Sayılması
Esra Gençer Özdemir

S83 Sağlıkta Şiddetin Bir Başka Yüzü: Medya Etkisi
Özgenur Köken Tok, Kenan Kaya, Necmi Çekin

S84 Tedbir Kararı Uygulanan Dosyaların İncelenmesi
Fatmagül Aslan

S85 Medyanın İntihara Özendirmesi – Werther Etkisi
Melikşah Raşit Demircan, Muhammed Furkan Demir, Kamil Hakan Doğan, Şerafettin Demirci

S86 Türkiye’de Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması
Neylan Ziyalar, Deniz Işıker Bedir

S87 Acil Servise Başvuran Hastalarda Partner Şiddetinin Tanımlanması, Özellikleri ve Adli Tıbbi Yaklaşım – Ön Çalışma
Elif Demet Karanfil, Eda Kürkçü Erdem, Şeyma Tuğçe Ünaldı, Saime Gizem Tezgel, İsmail Özgür Can, Akça Toprak Ergönen

S88 Siber Flört Şiddetinde Şiddeti Kabul ve Sorumluluk Algısı: Cinsiyetler Kapsamında Bir Değerlendirme
Nefise Ladikli, Itır Tarı Cömert

S89 Omü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisine Gelen/Getirilen İntihar Olgularının Değerlendirilmesi
Elif Sazak Uygul, Meltem Günbeği, Ahmet Turla, Berna Aydın

 

  1. SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 10/11/12/13

18:30-18:50 Tartışma 10 (S90-S99) Oturum Başkanları: Dr. Harun Tuğcu, Dr. Turgay Börk

S90 Travma ve Kalp Ölümleri İlişkisi
Arda Akay, İbrahim Üzün

S91 Yüksekten Düşme Vakalarında Saptanan Hyoid Kırıklarının Değerlendirilmesi
İbrahim Eray Çakı, İbrahim Üzün, Gürsel Çetin

S92 2013-2017 Tarihlerinde Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesince Görüş Bildirilen “Travmatik Olmayan Beyin Kanaması” Vakalarının Adli Tıbbı Açıdan Değerlendirilmesi
Mesut Dinçer, İbrahim Üzün

S93 Adli Tıp Kurumunca Görüş Bildirilen 0-1 Yaş Travmatik Olmayan Bebek Ölümlerinin Adli Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi
Erkan Doğan, İbrahim Üzün

S94 Boynuz Yarası Mı? – Av Tüfeği Yarası Mı? Bir Olgu Sunumu
Muhammed Furkan Demir, Melikşah Raşit Demircan, Kamil Hakan Doğan, Şerafettin Demirci

S96 Adli Otopsilerde Ani Ölüm Nedeni Olarak Parvovirüs B19 Miyokarditi; Olgu Serisi
Orhun Şahan, Erdoğan Kara, Kubilay Kınoğlu, Arzu Akçay, Ayşe Özgün Şahin, Nihan Ziyade

S97 Otopsilerde Kafa Travmalarının Travma Skorlama Sistemleri ile İncelenmesi
Yasin Koca, Ömer Faruk Gevşemezoğlu, Sermet Koç

S98 Olgu Sunumu: Oksipital Kortekste Kontrkup Kontüzyon
Alper Özkök, Nevriye Tezer, Taner Akar

S99 Ani Genç Yetişkin Ölümleri
Taner Daş, Aytül Buğra

 

18:50-19:10 Tartışma 11 (S100-S109) Oturum Başkanları: Dr. Sait Özsoy, Dr. Zuhal Uzunyayla

 

S100 Yargıtay Kararları Işığında Yüzde Sabit İz ve Skar Dokularının Tazminat Miktarına Etkisinin Adli Tıbbi Değerlendirilmesi
Ender Şenol, Uğur Ata, Cemil Çelik, Derya Çağlayan, Ekin Özgür Aktaş

S101 Yargıtay Kararları Doğrultusunda Yüzde Sabit iz Değerlendirmesi
Ahsen Kaya, Enes Barış Ergüney, Cemil Çelik

S102 2010-2019 Yılları Arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından İntihar Girişimi Nedeniyle Rapor Düzenlenen Olguların Değerlendirilmesi
Mehmet Atılgan, Okan Kılınç, Selver Merve Kuş, Didar Çetiner

S103 2.Adli Tıp İhtisas Kurulu’na Başvuran Yüzde Sabit İz Olgularının Görüntü Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
Fatih Demir, Ümit Naci Gündoğmuş

S104 İstanbul Protokolü Kapsamında Adli Tıp – Acil Tıp İşbirliği: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği
Mert Onur Özdemir, Emir Derkuş, Elif Demet Karanfil, Başak Bayram, Akça Toprak Ergönen, İsmail Özgür Can

S105 Travma Skorlama Sistemlerine Adli Tıbbi Yaklaşım
Yasin Koca, Sermet Koç

S106 Yaralanmalı Trafik Kazaları Sonrasında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programına Katılımın İncelenmesi Sema Özberk, Emin Biçen, Gerçek Can, İsmail Özgür Can

S107 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2017-2019 Yılları Arasında Türkiye Hakkında verdiği İşkence ve Diğer Kötü Muamele Kararlarının İstanbul Protokolü Kapsamında Değerlendirilmesi
Alp Cerrahoğlu, Esra Kılıç, Ümit Biçer

S108 İşkence Kaynaklı Erken Gebelik Kaybı: Olgu Sunumu
Ayfer Horasan, Canan Korkmaz, Ezgi Yılmaz, Ceren Aslan, Ümit Bicer, Şebnem Korur Fincancı

S109 Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine 10 Haziran 2019 – 10 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Başvurmuş Adli Olguların Değerlendirilmesi: Yeni ve Genç Uzmanlara Öneriler
Mehmet Hamdi Örüm

19:10-19:30 Tartışma 12 (S110-S119) Oturum Başkanları: Dr. Ali Yıldırım, Dr. Kenan Kaya

S110 Alüminyum Fosfit’e Bağlı Zehirlenmelerin Adli Tıp Uygulamalarında Değerlendirilmesi
Mustafa Çeltek, Ziyaettin Erdem, Emre Gürbüz, Arif Garbioğlu

S111 Antalya’da 2013-2017 Yılları Arasında İş Kazası Nedeniyle Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi
Derya Bulgur Kırbaş, Mehmet Atılgan, Refik Akman

S112 Adli Olgularda Tıbbi Öykünün Önemi
Mustafa Önder Polat, Çağdaş Meriç, Gürcan Altun

S113 Elektrik Akımı ile Yaralanma Şüphesi Olan Olgunun Adli-Tıbbi Değerlendirilmesi
Hülya Güler, Elif Durdağı, Ahsen Kaya, Ender Şenol

S114 Yüzde Sabit İz ve Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir Çelişkisi: Tıbbi ve Hukuki Değerlendirme
Mustafa Doğan, Nusret Ayaz

S115 Kadın Adli Olgular
Gökmen Karabağ, Mehmet Sunay Yavuz, Ufuk Akın, Faruk Aydın, Yusuf Aydın

S116 İş Kazası Olgularımız
Gökmen Karabağ, Mehmet Sunay Yavuz, Faruk Aydın, Ufuk Akın, Fatih Turan

S117 Darp ve Cinsel Saldırı Sonrası Görülen Kırık Kalp Sendromu (Takotsubo Kardiyomiyopatisi) Olgusu
Gökhan Oğuz, Mustafa Önder Polat, Melik Demir, Servet Altay

S118 Adli Tıp Polikliniğine Başvuran Olgularda Travma Sonrası Ruhsal Durum Değerlendirmesi
Eda Kürkçü Erdem, Elif Demet Karanfil, İ.Özgür Can, Akça Toprak Ergönen

S119 Trafik Kazası Olgularının Değerlendirilmesi
Cihangir Işık, Özlem Erel, Musa Dirlik

 

19:30-19:50 Tartışma 13 (S120-S127) Oturum Başkanları: Dr. Cem Uysal, Dr. Muhammed Can

S120 Ası Olgularında Cinsiyet Farklılıkları
Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Yasemin Balcı

S121 Hyoid Kemik ve Tiroid Kartilaj Kırıklarının Stereomikroskop ile Değerlendirilmesi
Özge Ünlütürk, Arif Garbioğlu, Muhammed Emin Gökşen, Murat Nihat Arslan

S122 Preauricular Sulcus’un İnsan İskeletlerinde Cinsiyet Belirlemede ve Hamilelik/Doğum Tayininde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Test
Deren Çeker, İdris Deniz

S123 Hakkari’de 2018-2019 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi
Erhan Kartal, Mustafa Çeltek

S124 Hakkari’de Yıldırım Çarpmalarına Bağlı Ölümler: 3 Olgu Serisi
Erhan Kartal

S125 Diyabetik Ketoasidozun Postmortem Tanısı: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Erdem Hösükler, Buğra Kaan Yazgı, Zehra Zerrin Erkol

S126 2015-2016 Yılları Arası Otopside Fiziksel Şiddet ve İhmal Bulguları Tespit Edilen Yaşlı Ölümlerinin Değerlendirilmesi
Abdullah Çınar, Berna Şenel Eraslan, Beytullah Karadayı, Abdi Özaslan

S127 Oduncu Ölümlerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Otopsi Çalışması
Hüseyin Çetin Ketenci, Halil Boz, Medine Gözde Üstündağ, Nazım Ercüment Beyhun

19:50-20:00 ARA

Bu gün posterlerimiz de var ve hepsine sorularınızla katkı sağlayabilirsiniz.

20:00-21:00 POSTER BİLDİRİ TARTIŞMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Gürsel Çetin, Dr. Sema Demirçin

21:00-21:10 ARA

21:10-22:10 DENEYİM PAYLAŞIMI 1

Moderatörler: Dr. Sıla Aslan, Dr. Kenan Kaya

Dr. D. Nuno Vieira, Dr. Morris Tidball-Binz – How to Take Part in Humanitarian Forensic Practices and Projects?

20:00-21:00 POSTER BİLDİRİ TARTIŞMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Gürsel Çetin, Dr. Sema Demirçi

P1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na 2019 Yılında Başvuran Cinsel Suç Olgularının Değerlendirilmesi
Beycan Doğan, Yeşim Yetiş, Ayhan Güneş, Kenan Karbeyaz, Mustafa Çeltek

P2 İngiltere’de ve Almanya’da Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlere Yönelik Uygulanan Risk Değerlendirme ve Müdahale Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Seda Bayraktar, Ece Varlık Özsoy, Yılmaz Koca, İsmail Hakkı Ergun, Bilge Arslan Avcu, Hatice Balta, Kadriye Balıkcı, Candan Kaş

P3 Sağ Humerus Kırığı Alçılı Kolla Cinsel Saldırı İddiası: Bir Olgu Sunumu
Orhan Bıyıklıoğlu, Hakan Kurt, Muhammet Şahin, Muhammet Can, İsmail Birincioğlu

P4 Fizik Muayene ve Laboratuvar Bulgularıyla Cinsel İstismar Şüphesi: Bir Olgu Sunumu
Gökhan Aktürk, Nursel Gamsız Bilgin, Hakan Kar, Halis Dokgöz

P5 Asılsız Cinsel İstismar Kararında Adli Görüşmenin Önemi: Olgu Sunumu
Tuğçe Koca, Erhan Öksüz, Necmi Çekin

P6 Çocuk Yaşta Gebe Kalan Cinsel İstismar Mağdurları: Olgu Sunumu
Ferhat Turgut Tunçez, Gülden Uylaş, Doğu Barış Kılıççıoğlu, Zeynep Sağlık Küçük, Mehmet Tokdemir

P7 Kıl Örneğinden Neonatal Yoksunluk Sendromuna: Bir Olgu Sunumu
Mukaddes Gürler, Burak Taştekin, Emirhan Demiray, Mehmet Cavlak, Şahin Karkın, Ebru Özcan Doğan, Pınar Yılmazcan, Ali Rıza Tümer

P8 Genital Travma ile Acil Servise Başvuran Olguda Cinsel İstismar mı Tıbbi Müdahale mi
Mehmet Emin Aytuğ, Şahnur Serap, Nursel Gamsız Bilgin, Hakan Kar

P9 Boşanma ve/ya Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Davalarında Çocuğun Cinsel İstismarına İlişkin Asılsız İddiaların Değerlendirilmesi
Dilek Çelik, S. Yazgülü Taştemir, Ömür Şanyüz, Arda Akay, Işılay Balcı, Abdullah Coşkun Yorulmaz

P10 Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı: 6 Olgu
Ferhat Kılıç, Cüneyt Destan Cenger, Atiye Börtlüoğlu Göçmen, Rasime Turan, Selin Selek, Hidayet Çelikkol, A. Metin Üstün, A. Ufuk Sezgin, Şebnem Korur Fincancı

P11 Alçaktan Düşme Sonucu Kafatası Kırığı, İstismar Mı, Kaza Mı?: Olgu Sunumu
Abdurrahman Garan, Furkan Anık, Enes Emre Öztürk, Bora Büken

P12 Çocuklarda İstismar Dışı Genital Yaralanma: 5 Olgu Sunumu
Haşim Asil, Hamdi Köyük, Salih Buğra Baş, Çağlar Özdemir

P13 Bir Çocuğun Sıradışı Alkol Kullanımı, Olgu Bildirimi
Mustafa Civil, Başar Çolak, Ömer Kurtaş, Rıza Yılmaz, Şahika Gülen Şişmanlar

P14 Suçlu Profillemenin Adli Bilimlerdeki Yeri, Türkiye’de Uygulanma Şekli ve Yaygınlığı: Derleme
Çise Aker, Emel Hülya Yükseloğlu

P15 Sağlıkta Yapay Zeka ve Adli Tıpa Yansımaları Hakkında Öngörüler
M. Hakan Özdemir, Eda Kürkçü Erdem

P16 Adli Belge İncelemede Bilişsel Ön Yargılar ve Önleme Yöntemleri
Özge Genç, Ayşegül Şen Yılmaz, Faruk Aşıcıoğlu

P17 Siber Zorbalığın Bireyin Beden Algısı ve Sosyal Medya Kullanım Özellikleri ile İlişkisi: Ön Çalışma
Fatma Mahperi Uluyol, Seda Bayraktar

P18 2013-2018 Yılları Arasında Bağımlılık Tedavisi Almak İçin Başvuran Hastaların Suç Profilleri
 Fatma Mahperi Uluyol, Seda Bayraktar, Mehmet Murat Kuloğlu

P20 Kimliklendirmede Mitokondriyal DNA Profilleme Metotları
Peter Matovu, Pınar Efeoğlu Özşeker, Hüsniye Canan, Ayşe Serin

P22 Adli Mimarlığa Uzman Yaklaşımı
Melek Özlem Kolusayın, Ergün İlkay, Yusuf Tunç Demircan, Fatma Tuğba verdil, Emel Hülya Yükseloğlu

P23 Psikolojide Suskun Bir Alt Alan: Adli Psikoloji
Nefise Ladikli, Itır Tarı Cömert

P24 Adli Video İncelemesi (Zorla Ehliyete El Koyma): Bir Olgu Sunumu
Muhammet Can, Hakan Kurt, Orhan Bıyıklıoğlu, Muhammet Şahin, İsmail Birincioğlu

P25 Ceza Sorumluluğu Değerlendirilen 15-18 Yaş Aralığındaki Olgular
Mustafa Talip Şener, Büşra Baydemir Kılınç

P26 Yaş Tayininde Rutin Kemik Yaşı İncelemeleri Yeterli Mi? – Olgu Sunumu
Yasin Koca, İrem Yılmaz, Sermet Koç

P27 Çocuklarda Ceza Sorumluluğu Değerlendirmesinde Yaşanan Güçlükler: 4 Olgu Sunumu
S. Yazgülü Taştemir, Dilek Çelik, Ömür Şanyüz, Arda Akay, Işılay Balcı, Zehra Koyuncu, Büşra Arslan, Rahime Erbaş, Burak Doğangün, Adem Sözüer, A. Coşkun Yorulmaz

P28 Alkolün Yazı ve İmza İncelemelerindeki Rolü – Olgu Sunumu
Yasin Koca, Asmar Taghıyeva, Sermet Koç

P29 Yıldırım Çarpması Sonucu Yaralanan Olgunun Maluliyet Açısından Değerlendirilmesi
Miraç Özdemir, Nurşen Turan Yurtsever

P31 Malpraktis mi Komplikasyon mu? Mrg Çekimi Sırasında Oluşan Nadir Bir Termal Yanık Olgusu
Cemyiğit Deveci, Mehmet Atılgan, Sema Demirçin, Abdullah Benna Sarın

P32 Adli Bilirkişilikte Estetik Kaygılar-2 Olgu Sunumu
Fatmagül Aslan

P33 Enjeksiyona Bağlı Gelişen Nöropati Olgularının Tıbbi Uygulama Hatası Yönünden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Çağdaş Savaş, Emir Derkuş, Akça Toprak Ergönen

P34 Malıgn Menengıom Malpraktis İddiası Olgu Sunumu
Muhammed Selman Çolak, Emrah Emiral, Mahmut Gümüş, Halil Koyuncu, Mehmet Bilgin

P35 Bir Malpraktis İddiasına Yönelik Klinik ve Adli Tıbbi Yaklaşım Farkı
Fatih Altun, Yasin Koca, Arda Akay, Ömer Faruk Gevşemezoğlu, İrem Yılmaz, Abdi Özaslan

P36 Asetik Aside Bağlı Gelişen Kimyasal Yanık: Olgu Sunumu
Gizem Gençoğlu, Ş. Tuğçe Ünaldı, Akça Toprak Ergönen

P37 Huntington Hastalığında velayet Sorunu: Bir Olgu Sunumu
Sertaç Dalgıç, Tuba Şahinoğlu Güneş, Abuzer Gülderen, Sinem Ş. Gedikbaş, Deniz Karakuş, Selçuk Çetin, Bülent Eren

P38 Akut Lösemide Maluliyet Durumunun Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Merve Ünal, Ömer Faruk Gevşemezoğlu, Hüsnü Ünal, Taha Aksu, Abdi Özaslan

P39 Posttravmatik Epilepsi Olguların Maluliyet Açısından Değerlendirilmesi
Ceren Yıldız Keskin, Şahnur Serap, Nursel Gamsız Bilgin

P40 Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na Başvuran Kraniektomi Defektli Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Şahnur Serap, Ceren Yıldız Keskin, Nursel Gamsız Bilgin

P42 Down Sendromuna Bağlı Maluliyet Oranı Hesaplanan Olgu
Miraç Özdemir, Nurşen Turan Yurtsever

P43 Trafik Kazası Sonrası Yaralanmalara Bağlı Kişilerde Oluşan Engellilikler; Fiziksel Duruma Göre Mi? Yönetmeliklere Göre Mi? Rapor veren Birime Göre Mi? Düzenlenmektedir
Aysel Gürdaş, Ömer Kurtaş, Başar Çolak, Rıza Yılmaz

P44 4,5 Yaşındaki Kız Çocuğunda Ani Ölüm: Hiperlipidemi ve Ksantomatozisi Olan Çocuk Olguda Otopsi Bulgularının Değerlendirilmesi
Yaşar Mustafa Karagöz, Derya Bulgur Kırbaş, Sema Demirçin

P45 Asıdan Kurtulan Bir Çocuk Vakasının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi
Gürkan Bozan, Yeşim Yetiş, Kenan Karbeyaz, Ayhan Güneş, Beycan Doğan

P46 Bugünü ve Geleceği ile Moleküler Otopsi
Ayfer Alkaç, Selda Mercan

P47 Elektrik Çarpmasına Bağlı Ölümler; Olgu Sunumları
Seda Yaman, Elif Demet Karanfil, Mert Onur Özdemir, Aslıhan Teyin Akalın, İsmail Özgür Can, Mehmet Tokdemir

P49 Boyunda Boğazlamayı Düşündürecek Atipik Yaralanma; Olgu Sunumu
Özgenur Köken Tok, Kenan Kaya, Mete Korkut Gülmen

P50 Adli Vakalarda Organ Nakli
Yaşar Mustafa Karagöz, Hüseyin Uğur Bakan, Ayşegül Altınsoy, Okan Kılınç

P51 Nadir Görülen Poliarteritis Nodosa (Pan)’Ya Bağlı Ölüm: 1 Olgu Sunumu
Mustafa Çeltek, Arif Garbioğlu, Aykut Çelme, Beycan Doğan

P52 Mermer Ocağında Sıradışı Bir Yaralanma ve Ölüm Olgusu: Bir İş Kazası ve Otopsi Bulgularının Değerlendirilmesi
Derya Bulgur Kırbaş, Y. Mustafa Karagöz, Cemyiğit Deveci, Özgür Cin

P53 Pulmoner Alveoler Mikrolitiyazis; Bir Olgu Sunumu
Kenan Kaya, Sıla Aslan Demir, Necmi Çekin

P54 İntrahepatik Splenozis?
Durdu Fatma Çam, Kenan Kaya, Tuğçe Koca, Ahmet Hilal

P55 Canlı Bomba Saldırılarında Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi Çalışmaları
Süeda Sarıca, Nihan Gökçe Doğusan, Damla Zaimoğlu, Ulviyye Mustafayeva, Faruk Aşıcıoğlu, Emel Hülya Yükseloğlu

P56 Havlayan Köpek Isırmaz (Dı); Olgu Sunumu
Kemal Çağdaş Yıldırım, Ebubekir Burak Çelik, Ziyaettin Erdem, Toygün Anıl Özesen

P58 Foseptik Çukurunda Ardışık, Çoklu Ölüm
Gökhan Aktürk, Ziyaettin Erdem, Demet Meral, Necmi Çekin

P59 Antenatal Takipsizlik Nedeniyle Atlanan Konjenital Kalp Hastalıkları; Olgu Sunumu
Büşra Deniz, Kenan Kaya, Gökhan Aktürk, Ziyaettin Erdem

P60 Karbonmonoksit (Co) Zehirlenmesinde Klasik Otopsi Gerekli Mi?: 2 Olgu Üzerinden Tartışma
Mustafa Çeltek, Arif Garbioğlu, Ayhan Güneş

P61 Ateşli Silah Kullanarak İntihar Ettiği Düşünülen Olguda Atış Mesafesi Hakkında Kuşkulara Yanıt Bulmak. Bir Olgu Sunumu
Cihangir Işık, Musa Dirlik

P62 İş Kazası Sonrası Gelişen Travmatik Asfiksi– Bir Olgu Sunumu
Ayhan Güneş, Arif Garbioğlu, Aykut Hamit Çelme, Kenan Karbeyaz

P63 Brugada Sendromlu Olgularda Medikolegal Sorunlar: 3 Olgu Sunumu
Arda Akay, Mine Özen Akay, Ömer Faruk Gevşemezoğlu, Işılay Balcı, Ömür Şanyüz, Mehmet Hakan Karpuz, Abdullah Coşkun Yorulmaz

P64 Bir Olgu Nedeni ile Postmortem Kan Örneklerinde Kontaminasyon Sorununun Değerlendirilmesi
Işılay Balcı, Arda Akay, Namika Gülben Albayrak, Eda Yorulmaz, Abdullah Coşkun Yorulmaz

P65 İstisnai Bir Erken Mumyalaşma Olgusu
Hazal Özçelik, Gülhanım Erdoğan, Merve Soluk, Nejla Karaboğa, Deren Çeker, İdris Deniz

P66 Aort İntima Diseksiyonuna Bağlı Ölüm Olgusu
Abdullah Aşcı, Melikşah Raşit Demircan, Kamil Hakan Doğan, Şerafettin Demirci

P67 At Tepmesi Çocuk Otopsi Olgu Sunumu
Şahnur Serap, Kemal Çağdaş Yıldırım, Ziyaettin Erdem Erdem, Necmi Çekin

P68 Situs İnversus Totalis Otopsi Olgu Sunumu
Şahnur Serap, Ziyaettin Erdem, Necmi Çekin

P70 Pyojenik Menenjite Bağlı Ölüm. Bir Olgu Sunumu
Cihangir Işık, Musa Dirlik

P71 Geriatrik Bir Olguda Pica Sonucu Gelişen Asfiksi. Bir Olgu Sunumu
Cihangir Işık, Musa Dirlik, Uğur Şahan

P72 Gizli Ateşli Silah Mermi Çekirdeği Yarası: Olgu Sunumu
Çisem İnatçı, Furkan Anık, Enes Emre Öztürk, Bora Büken

P73 Bir Cinayet Silahı Olarak İnsülin ve Seri Katil Hemşireler
Zeynep Tırmıkçıoğlu

P74 Travmaya Maruz Kalmış 6. Dekat ve Üzerindeki Yaşlarda Olan Kişilerin Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi
Nurettin Nezih Anolay

P75 Aile İçi Şiddet Mağduru Kadının Korunmasına Yönelik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Taha Aksu, Ömer Faruk Gevşemezoğlu, Merve Ünal, Abdi Özaslan

P76 Aile İçi Şiddet Sonucu Ağır Şekilde Yaralanan Kadınlar: Olgu Sunumu
Ferhat Turgut Tunçez, Gülçin Taşcı, Doğu Barış Kılıççıoğlu, Zeynep Sağlık Küçük, Mehmet Tokdemir

P77 Eskişehir’de Adli Tıp Anabilim Dalına Başvuran İş Kazalarının Değerlendirilmesi
Ayhan Güneş, Yeşim Yetiş, Beycan Doğan, Kenan Karbeyaz

P78 Künt Batın Travması Sonrası Gelişen Splenik Rüptür ve Sarkoidoz İlişkisinin İncelenmesi: Olgu Sunumu
Abuzer Gülderen, Sertaç Dalgıç, Tuba Şahinoğlu Güneş, H. Deniz Karakuş, Ş. Sinem Gedikbaş, Selçuk Çetin, Bülent Eren

P79 Koku ve Tat Alma Duyularının Medikolegal Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar; Olgu Sunumu
Eda Kürkçü Erdem, M. Hakan Özdemir

P80 Hayat Kurtaran Atrofi
Toygün Anıl Özesen, Kenan Kaya, Necmi Çekin, Behnan Alper

P81 Vücut Paketçiliği; Olgu Sunumu
Toygün Anıl Özesen, Duygu Özgül, Kenan Kaya, Mete Korkut Gülmen

P82 Bacaktan Kalbe Giden Yol
Toygün Anıl Özesen, Duygu Özgül, Kenan Kaya

P83 Yüzdeki Yaralanmaların Estetik Operasyonlarla Tedavisinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
Ahsen Kaya, Burcu Özçalışkan, Selen Can Temürkol, Hülya Güler

P84 Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniği‘nde 2017 – 2018 Yıllarında Düzenlenen Raporların İncelenmesi
Kerem Sehlikoğlu, Hüseyin Kafadar

P85 Boşluğa Yumruk Atma Sonrası Gelişen Glenoid Kırığı: Olgu Sunumu
Tuba Şahinoğlu Güneş, Abuzer Gülderen, Sertaç Dalgıç, Havva Deniz Karakuş, Sinem Şule Gedikbaş, Selçuk Çetin, Bülent Eren

P86 Kurusıkı Silah ile Yaralanma İddialarında Yara Morfolojisi ve Adli Tahkikatın Önemi; Olgu Sunumu
Şeyma Tuğçe Ünaldı, Mehmet Hakan Özdemir

P87 Pitbull Cinsi Köpek Saldırısında Ağır Yaralanan Kız Çocuğu-Olgu Sunumu
Fatmagül Aslan, Hacer Yaşar Teke, Serdar Timur, Zeynep Aylin Kurt

P88 Olgu Sunumu; Orbita Kırıkları ve Medikolegal Değerlendirme Rehberi
Mert Onur Özdemir, M. Hakan Özdemir

P89 Dördüncü Metakarp Proksimalinde Boksör Kırığı (Bir Olgu Sunumu)
Yusuf Atan, Zekeriya Tataroğlu

P90 Köpek Isırması Sonrası Medikolegal Değerlendirme; Olgu Sunumu
Emir Derkuş, Şeyma Tuğçe Ünaldı, Yücel Arısoy

P91 Kontüzyonel Kemik İliği Ödemi Olguları: Adli Travmatolojik Bakış
Arif Garbioğlu, Mustafa Çeltek, Medyar Koçak

P92 Cenaze Töreni Yolunda Kaza
Mehmet Cavlak, Berat Bayraktar, Zeyit Alemdar, Ramazan Akçan, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer

P93 Elektroşok Silahı ve Çoklu İşkenceye Maruz Kalma (Olgu Sunumu)
Elif Turan, Zeki Parlak, Nilgün Sayman, Umit Bicer, Sebnem Korur Fincancı

P94 Trafikte Meydana Gelen Kaza Dışı Yaralanmalar
Gülislam Ağacan, Alper Özkök, Taner Akar, Birol Demirel

P95 Bipartit Patella: Olgu Sunumu
Gökmen Karabağ, Emine Nur Yılmaz, Faruk Aydın, Mehmet Sunay Yavuz

P96 Trafik Kazalarına Bağlı Ön Kol, El Bilek ve El Kemiği Kırıklarının Analizi
Gizem Demet Sever Tilki, Hale Nur Can, İsmail Oymak, Mahmut Aşırdizer

P97 Trafik Kazalarında Kafatası Kırıklarının Varlığı veya Yokluğunun Kafa İçi Lezyon Gelişimi Üzerine Etkisi
Aykut Ekiz, Mahmut Aşırdizer, İsmail Oymak, İsmail Tilki, Gizem Demet Sever Tilki

P98 Çekiç Parmağın Adli Tıbbi Değerlendirmesi: Olgu Sunumu
Faruk Aydın, Aylin Akın, Gökmen Karabağ, Mehmet Sunay Yavuz

P99 Hekimler Rapor Düzenlerken Yönetmeliklere Göre Mi, Tıbbi Kanaatlerine Göre Mi Hareket Etmelidir?
Nesimi Cem Duman, Başar Çolak, Rıza Yılmaz, Ömer Kurtaş

P100 İş Kazası ile İlgi Yasal Düzenlemenin Kapsamı Uygun Mu?: Olgu Sunumu
Merve Olşen, Başar Çolak, Ömer Kurtaş, Rıza Yılmaz

P101 Larınks ve Akciğer Kanseri Olan Kişinin Pandemi Sürecinde Cezaevinde Uygulanan Önlemler Nedeniyle Hastane Dönüşünde Yaşanan Zorluklar: Olgu Sunumu
Aysel Gürdaş, Nur Alpagut, Ömer Kurtaş, Başar Çolak, Rıza Yılmaz

P102 İnfaz Tehiri Konusunda Sağlık Kurulu Raporu ile Adli Tıp Kurumu Raporu Arasındaki Uyuşmazlıklar ve Cezaevinde Düzenli Takip Edilmesi Gereken Hastalıklardaki Uygulama Hataları: Olgu Sunumu
Nur Alpagut, Aysel Gürdaş, Rıza Yılmaz, Başar Çolak,