Yazılar

Maluliyet
+

Maluliyet Bilirkişi Rapor Örneği

29/06/2020|Bilirkişi Rapor Örnekleri | 6 dakika

Maluliyet olgularında, yaralanma ile mağdurda oluşan zarar arasında nedensellik bağının kurulması temel prensiptir. Bu yüzden, Sigorta Tahkim Komisyonu ve Mahkemeler, içerisinde Adli Tıp Uzmanı bulunmayan kurullar tarafından düzenlenen maluliyet raporlarını […]

Devamı

Maluliyet Adli Tıp Anabilim Dalından Rapor Alınması

29/06/2020|Maluliyet, Yargı Kararları | 4 dakika

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2018/4285 Esas – 2020/215 Karar sayılı ve 15.01.2020 tarihli karar İlk Derece Mahkeme Kararı İlk derece mahkemesi, tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Adli Tıp Kurumu […]

Devamı

Maluliyet Çalışma Gücü Kaybı Raporlar Arası Çelişki

29/06/2020|Maluliyet | 3 dakika

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 19157 Karar: 2019 / 7995 sayılı ve 16.09.2019 tarihli karar Dava, trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. 1-Yargılamaya hakim olan ilkelerden olan “taleple bağlılık ilkesi” […]

Devamı

Trafik Kazası Nedeniyle Maluliyet Tazminatı Talebi

29/06/2020|Maluliyet | 6 dakika

Kararın Konusu: Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği Hükümleri Esas Alınarak Davacıda Var Olduğu Belirtilen Rahatsızlıkların Kaza İle İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığı, Davacıda Meydana Gelen Kalıcı İş Göremezlik Durum Ve Oranının Duraksama […]

Devamı

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası

29/06/2020|Maluliyet | 10 dakika

Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul  8. Hukuk Dairesi 2019/3891 Esas- 2019/4177 Karar Sayılı Ve 26.12.2019 Tarihli Karar Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası Tahkim Komisyonunca Usulüne Uygun Bir Biçimde Düzenlenmiş Maluliyete İlişkin […]

Devamı
Bilirkişi Rapor Örneği
+

Siyatik Sinir Hasarı Bilirkişi Raporu

27/06/2020|Bilirkişi Rapor Örnekleri | 9 dakika

Kas içi enjeksiyon uygulamaları sonrası siyatik sinir hasarı ve buna bağlı düşük ayak oluşması sıkça yargı konusu yapılmaktadır. Anayasa, Yargıtay, Danıştay ve İstinaf mahkemelerinin yaklaşımı farklılık göstermektedir. Bu farklı örneklere […]

Devamı
Enjeksiyon Nöropatisi Olgusunda Aydınlatılmış Onam
+

Enjeksiyon Nöropatisi Olgusunda Aydınlatılmış Onam

27/06/2020|Enjeksiyon Nöropatisi, Yargı Kararları | 16 dakika

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas: 2016/ 6776 Karar: 2020 / Karar Tarihi: 16.01.2020 RGT: 25.02.2020 RG NO: 31050 BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi […]

Devamı
Open chat