Yazılar

+

Gaziantep’te Düzenlenen 4. Emdate Dinamik Acil Tıp Eğitimi

13/11/2019|Eğitimlerimiz | 1 dakika

Emdate ekibi tarafından dördüncüsü düzenlenen Dinamik Acil Tıp Eğitimi, 8-10 Kasım 2019’da Gaziantep’te 773 hekimin katılımıyla yapıldı. Yorulmaz Medikolegal bu bilimsel aktiviteye destek kararı aldı. 10 Kasım 2019 tarihinde Ata’mıza […]

Devamı
eğiitim duyurusu
+

Emdate ve Yorulmaz Medikolegal

10/11/2019|Duyurular | 1 dakika

Emdate ekibi tarafından dördüncüsü düzenlenen Dinamik Acil Tıp Eğitimi, 8-10 Kasım 2019’da Gaziantep’te 773 hekimin katılımıyla yapıldı. Yorulmaz Medikolegal bu bilimsel aktiviteye destek kararı aldı. 10 Kasım 2019 tarihinde Ata’mıza […]

Devamı
+

Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim

09/11/2019|Eğitimlerimiz | 1 dakika

Endokrinolojide Diyalog Derneği tarafından 7 – 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 18. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu yapıldı. Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz tarafından “Tiroidektomi Komplikasyonlarının Medikolegal […]

Devamı

CMK’da Mağdur ile Şikayetçinin Dinlenmesi – Değişiklikler

05/11/2019|Adli Bilimler | 6 dakika

Kamuoyunda 1. Yargı paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair 7188 sayılı kanun 24/10/2019 gün ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunun 22. maddesi […]

Devamı

Brakial Pleksus Zedelenmesi – Anayasa Mahkemesi Kararı

05/11/2019|Sağlık Hukuku | 3 dakika

Anayasa Mahkemesi’nin Hamdullah Aktaş ve diğerleri 2015/10945 başvuru numaralı, 19.07.2018 tarihli kararında özetle; Devlet hastanesine doğum için giden hastaya ebe tarafından normal doğum yaptırılmış, bebek 17.05.2001 tarihinde 5 kg doğmuştur. […]

Devamı

Tıbbi Kötü Uygulama İddialarında Arabuluculuk ve Bilirkişilik Hizmeti

05/11/2019|Sağlık Hukuku | 6 dakika

Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişi yardımı ile müzakerelerde bulunmak sureti ile kendilerinin çözdüğü Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemidir.İhtiyari bir uygulama olan arabuluculuğa gerek dava açılmadan […]

Devamı
Open chat