Kongre bu gün resmi olarak başladı. Adli Bilimler alanında oldukça dikkat çekici konular mevcut olup merakla takibe aldık. Aşağıda izlemek istediğiniz konuların programını bulabilirsiniz. Danışmanlarımızdan Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz’ın Sözel bildirisi (Koroner Anjiyografi Sonrası Kanamaların Medikolegal Olarak Değerlendirilmesi:4 Olgu Sunumu) saat 20.40-21.00 arasında tartışma oturumunda olacak.

12 KASIM 2020, PERŞEMBE

10:00-12:00 ÇALIŞTAY – Yaşayan Bireylerde Yaş Tayini

Dr. Oğuzhan Ekizoğlu

12:00-13:00 ARA

13:00-14:15 AÇILIŞ KONUŞMALARI* ve AÇILIŞ KONFERANSI

13:00-13:15 Dr. Denis Cusack European Council of Legal Medicine (ECLM) Başkanı

13:15-13:30 Dr. Akça Toprak Ergönen Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) Başkanı

Bu günün en dikkat çeken konuşmalarından biri Dr. Önder Ergönül’ün Covid-19 ile ilgili açıklamaları olacak.

Pandemide Güncel Gelişmeler

13:30-14:15 Dr. Önder Ergönül

14:15-14:30 ARA

Yakın zamanda kaybettiğimiz PROF. DR. M. SELİM ÖZKÖK cinsel saldırı olgularında bulguların belgelenmesi için büyük çaba harcamakta idi.

14:30-15:30 PANEL 1 – Cinsel Şiddet Olgularının Yönetimi

PROF. DR. M. SELİM ÖZKÖK ANISINA

Oturum Başkanları: Dr. Çağlar Özdemir, Dr. Özlem Erel

14:30–14:45 Dr. Gökçe Ünal – ÇİM Uygulamaları

14:45–15:00 Dr. Hakan Kar – Güncel Laboratuvar Teknikleri

15:00–15:15 Dr. Aysun Balseven Odabaşı – Hacettepe Modeli

15:15–15:30 Tartışma

Panel 1’de cinsel şiddet olgularının adli tıbbi yönetiminde yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Cinsel şiddet sonrası delillerin toplanması, psikiyatrik değerlendirme, Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) alınan ifadeler ve güvenilirlikleri gibi uygulamada sıkça karşılaştığımız hususlar açısından sorularımıza yanıt bulabilmeyi ümit ettiğimiz bu oturumu merakla beklemekteyiz.

15:30-15:40 ARA

15:40-16:40 PANEL 2 – Geçmişten Geleceğe Adli Bilimler

Oturum Başkanları: Dr. Gökhan Ersoy, Dr. Gönül Filoğlu

15:40–15:55 Dr. Anıl Özgüç – Adli Bilimler Eğitimi: Türkiye’de Güncel Durum ve Uluslararası Eğilimler

15:55–16:10 Dr. Mete Gülmen – Adli Bilimlerde Uzmanlık ve Akademik Yapılanma

16:10–16:25 Dr. Neylan Ziyalar – Adli Bilimler ve İş Olanakları

16:25–16:40 Tartışma

16:40-16:50 ARA

16:50-17:50 PANEL 3 – Suça Sürüklenen Çocuklarda Adli Tıbbi Değerlendirme

Oturum Başkanları: Dr. Ümit Biçer, Dr. Gürcan Altun

16:50–17:05 Dr. Ayşen Coşkun – Ergenlerde Ruhsal Gelişim ve Suça Eğilim

17:05–17:20 Dr. Başar Çolak – 12-14 Yaş Arası Suça Sürüklenen Çocuklarda Örneklerle Raporlama

17:20–17:35 Dr. Abdulkadir Yıldız – 15-17 Yaş Arası Suça Sürüklenen Çocuklarda Örneklerle Raporlama

17:35–17:50 Tartışma

Panel 3’te Suça Sürüklenen Çocuklarda Adli Tıbbi Değerlendirme konusu tartışılacaktır.  Akran arası cinsel istismar iddialarında suça sürüklenen çocukların ceza sorumluluğunun belirlenmesi hususu hem akademik hem de uygulamada çalıştığımız konulardan biridir. Özellikle, bu oturumda ele alınacak suça sürüklenen çocukların adli tıbbi değerlendirmesi ve raporlandırılmasındaki dikkat edilmesi gereken hususlar aydınlatıcı olacaktır.

17:50-18:30 ARA

18:30-19:15 UZMANINA SORUN 1 – Adli Tıp Uzmanlarının Uygulamadaki Deneyimleri Üzerine

Moderatör: Dr. Kenan Karbeyaz

18:30–18:50 Dr. Yusuf Atan

18:50–19:10 Dr. Mustafa Çeltek

19:10–19:15 Tartışma

19:15-20:00 ARA

  1. SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU

20:00-20:20 Tartışma 1 (S1-S09) Oturum Başkanları: Dr. Fatma Yücel Beyaztaş, Dr. Hüsniye Canan

S1 – Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) ve Ürünlerinin Türkiye ve Dünya’daki Gıda Güvenliği ve Düzenlemelerine İlişkin Durumunun Kalitatif ve Kantitatif Yöntemler ile Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

Betül Bitir, Fatma Çavuş Yonar, Ömer Karataş, Dilek Salkım İşlek, Emel Hülya Yükseloğlu

S2-Mikro Rna’ların Yaş Tahmininde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Ayfer Alkaç, Selda Mercan

S3- 36-Indelpleks Panel/Kit Geliştirilmesi

Gönül Filoğlu, Arzu Düvenci, Sebahat Polat, Hüseyin Karadayı, Faruk Aşıcıoğlu, Özlem Bülbül

S4 – 36-Indelplex Paneli ile Degredasyon ve İnhibitör Çalışması

Arzu Düvenci, Gönül Filoğlu, Faruk Aşıcıoğlu, Özlem Bülbül, Hüseyin Karadayı, Sebahat Taş

S5- Önyargı Çalışmalarının Adli Bilimlere Olası Getirileri

Murat Özger

S6- Araştırma Görevlisi ve Ön Hekimlik Grubuna Yönelik Mobbing (İşyerinde Psikolojik Teröryıldırma) Algısı Üzerine Bir Araştırma

Naile Esra Saka, G. Mihran Kızıl

S7 -Bir Üniversite Hastanesinde 2012-2019 Yılları Arasında Suç İşlediği İddiası ile Değerlendirilen Zihinsel Yetersizlik Tanılı Yetişkinlerin Sosyodemografik, Klinik ve Kriminolojik Özellikleri

Abbas Atalay, Abdulkadir Yıldız, Süleyman Serhat Gürpınar

S8 -Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılıkla İlgili İnanışlarının Bağımlılık Konulu Ders Kapsamında Değerlendirilmesi

Aslı Yeşil

S9- Çocuk Görgü Tanıklarının İfadelerine İlişkin Güvenilirlik Algısının İncelenmesi

Eda Ermağan-Çağlar, Tuğba Türk-Kurtça, Gülçin Orhan

20:20-20:40 Tartışma 2 (S10-S19) Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Talip Şener, Dr. Seda Bayraktar

S10- Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Görüntüleme Çalışmaları

 Ferhat Kılıç, Ayşen Ufuk Sezgın

S11- Suça Sürüklenen Çocuklarda Zeka Düzeyi ve Suç Çeşitlerinin Değerlendirilmesi

 Özge Gizli Çoban, Arif Önder

S12- Trafik Kazası Sonrası Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olguların Travma Sonrası Stres Bozukluğu Açısından Değerlendirilmesi

Seda Aybüke Sarı

S13- İstanbul’da Üniversite Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Defansif Tıp Uygulamalarına Yaklaşımı

Kübra Güleç Kalaman, İmdat Elmas

S14- Tıbbi Malpraktis İddialarının Değerlendirilmesinde Standart Yaklaşım Modeli Oluşturulması

Muzaffer Berna Doğan, Emel Hülya Yükseloğlu, Mazlum Doğan

S15 Bir Olgu Üzerinden Spinal Anestezi Sonrası Sağ Homonim Hemianopsi–Tıbbi Durum Yönetiminde Kusur? – İhmal?

Ahsen Kaya, Selen Can Temürkol, Ekin Özgür Aktaş, Rasim Tunçel, Serhad Nalçacı, Mustafa Serdar Kalemci

S16- Meme Küçültme Ameliyatları Sonrası Yargıya İntikal Eden Vakaların Adli Tıbbi Açıdan Standardizasyon Çalışması

Ömür Şanyüz, Kubilay Kınoğlu, Ufuk Emekli

S17- Postmortem Korneal Endotel Hücre Sayısı ve Postmortem Interval Tahmini

Sait Özsoy, Burak Kaya, Mesut Akyol, Hüseyin Balandız, Gökhan Özge, Mehmet Cüneyt Özmen, Farid Osmanov

S18- Siyanür Zehirlenmesi Sonucu Ölen Olguların Değerlendirilmesi

Erdem Hösükler, Bilgin Hösükler, İsmail Çoban, Sermet Koç

S19Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalımıza Başvuran Malpraktis Olgularının Değerlendirilmesi

Toygün Anıl Özesen, Kenan Kaya, Ahmet Hilal

20:40-21:00 Tartışma 3 (S20-S29) Oturum Başkanları: Dr. Musa Dirlik, Dr. Ayhan Erbay

S20– HIV ve Tıbbi Uygulama Hataları

 İbrahim Eray Çakı, Belkıs Yapar, Humman Şen, Bahri Teker, Mehmet Akif İnanıcı

S21- Koroner Anjiografi Sonrası Kanamalarınmedikolegal Olarak Değerlendirilmesi: 4 Olgu Sunumu

Abdullah Coşkun Yorulmaz, Atıf Akçevin, Ömer Yıldız, Arda Akay, Erdal Mehmet Aksoy, Mine Özen Akay, Eda Yorulmaz, Işılay Balcı

S22-Malpraktis Davalarında Aydınlatılmış Onam ile İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Zeynep Şeker, Necmi Çekin, Tuğçe Koca

S23-Ebelik Öğrencilerinin Tıbbi Endikasyon Olmayan Gebelik Sonlandırmalarına Bakışı

Işılay Balcı, Neriman Güdücü, Aybars Deniz Sönmez, Sibel Ocak Aktürk, Dilara Öner,

Gülümser Dolgun, Gürsel Çetin

S25-Adli Tıp Genel Kurulunda Karara Bağlanan Maluliyet Dosyalarında Tespit Edilen Çelişki ve Yaklaşım Farklılıklarının Değerlendirilmesi

Arif Garbioğlu, Yalçın Büyük, Murat Nihat Arslan

S26-Maluliyet Raporlarına Yapılan İtirazlar: Anabilim Dalımızın Bu Konudaki Uygulamaları

Ender Şenol, Ramazan Temürkol, Selen Can Temürkol, Ahsen Kaya, Ekin Özgür Aktaş

S27- Maluliyet Oranının Tespitinde Kullanılan Yönetmeliklerin Omurga Arızaları Açısından Değerlendirilmesi

Arif Garbioğlu, Medyar Koçak, Erkan Doğan, Selahattin Kuşhan, Kağan Gürpınar

S29- Yüz Bölgesinde Kalıcı İz Niteliğindeki Yaranın Maluliyet-Özürlülük-Engellilik Cetvellerinde Karşılığı Neden Yok?

Sertaç Dalgıç, Selçuk Çetin